top of page

Båtklasser

Konkurransebåter er laget av karbonfiber eller plaststoffer, tidligere av tre. Det er fri konstruksjon, men normalt er båtene ca. 60 cm brede på midten og fra ca. 8 til 20 m lange avhengig av klassen (se tabell). De har en liten finne under for å øke stabiliteten, samt et ror bakerst (unntatt scullerbåter). Årene har buede blad og er omtrent 3,8 m lange, ca. 3 m i scullerbåter. Båtene kan ha en styrmann (cox), som vanligvis sitter med fartsretningen bakerst i båten. Han formidler rotakten, som bestemmes av bakerste roer (stroke), til resten av laget, samt styrer båten og holder oversikt med konkurrentene. Minstevekt for styrmannen er 55 kg (kvinner 50 kg), eventuell forskjell kan opptil 10 kg utlignes med dødvekt i båten. I båter uten styrmann manøvreres roret med bena av bakerste roer.

Båtklasser er toer uten og med styrmann (benevnt 2- og 2+), firer uten og med styrmann (4- og 4+) og åtter med styrmann (8+). Scullerbåter finnes som singlesculler for én roer (1x), dobbeltsculler for to roere (2x) og dobbeltfirer for fire roere (4x, også kalt firersculler). Klassene deles videre i lettvekt og tungvekt etter roernes vekt. I lettvekt skal gjennomsnittsvekten ikke overstige 70 kg for menn og 57 kg for kvinner; i tillegg skal ingen roer veie mer enn henholdsvis 72,5 og 59 kg, som også er øvre vektgrenser i singlesculler lettvekt.
 

Klasser

 

Klasse    Normallengde  Minste vekt

Singlesculler 8,2 m 14 kg

Dobbeltsculler 10,4 m 27 kg

Toer uten styrmann 10,4 m 27 kg

Toer med styrmann 10,4 m 32 kg

Dobbeltfirer 13,4 m 52 kg

Firer uten styrmann 13,4 m 50 kg

Firer med styrmann 13,7 m 51 kg

Åtter 19,9 m 96 kg

bottom of page