top of page

Vedtekter

Klubbens lover, sikkerhets instrukser, HMS regler og instrukser for de forskjellige kommiteene

 

Moss Roklubbs lover 

 

Roreglement / Sikkerhetsreglement

 

HMS regler

 

Instruks for Hederstegn kommite

 

Instruks for Hus & Anleggs kommiteen

PDF ikon.png
PDF ikon.png
PDF ikon.png
PDF ikon.png
PDF ikon.png
bottom of page