top of page

Kontigent

Kontingent 2017

Familiemedlem     kr 1000,-
Aktiv roer               Kr 750,-
Støttemedlem       kr 350,-

KOSTNADER:

Det er klubbens ambisjon å skaffe riktige båter til alle aktive roere. Moss Roklubb prioriterer derfor å bruke sine begrensede ressurser på nye konkurransebåter. En singelsculler med årer koster 100.000 og en fullt utstyr åtter koster ca 350.000 kroner.

Øvrige kostnader til trening og regattaer dekkes i hovedsak av roerne selv. For å få ned transportkostnadene i forbindelse med regattaer er det ønskelig at foresatte bidrar med å kjøre de aktive. Reisekostnader og kostnader til kost og losji fordeles og dekkes av roerne.

Kostnader knyttet til startkontingenter dekkes med 75% av utøveren og 25% av klubben.

For nybegynnere og bredderoer kan kostnadene beløpe seg til 5-6.000 kroner pr år. Dette inkluderer:
·      Medlemskontingent
·      Lisens
·      Startkontingenter
·      Reise, kost og losji på regattaer

 

bottom of page