top of page

Roskole

Alle som ønsker å ro i Moss Roklubb må gjennomføre obligatorisk ro-skole. Ro-skolen strekker seg over 5 uker. Ro-skolen skal lære medlemmene å ro og bli trygge i båten før de får delta i ordinære treningsøkter på vannet. 

Krav til nye roere

All trening i sommerhalvåret foregår på vannet og båter kan gå rundt. Det er derfor et krav til alle som ønsker å ro at de må være svømmedyktige og fortrolige i vannet. Minstekravet er at de er i stand til å svømme 200m.

bottom of page